برو

مزگانت را سیاه سیاه 

لبانت را

سرخابی تر

وگیسوانت هم ...

آنگونه که او می پسندد

دلت را ولی

دستکاری نکن

برای من اش بگذار و

برو

که او منتظر است.!

/ 1 نظر / 29 بازدید
نسیم حوالی دریا

سلام و درود بسیار شاعر گرامی سروده هایتان حزن عجیبی را انتقال می دهد... غصه هاتان بر باد برادر خوب[گل]