شمعی در باد

اشعار کوتاه

چند کوتاه دیگر
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
 

نه حسادت برادران

به چاهی می اندازدم

نه یعقوبی از فراغم کور

اینجا گرگ گرسنه هم

مرا نخواهد خورد

یوسف که نیستم

تو راحت پرتقالت را بخور...!

............................

تمام هکرها را میخواهم

برای رمزگشایی بازآمدنت

پیش من !

..............

لبهایت را مینویسم

پروانه ها

مشتری شعرم میشوند...

................

 چه می داند کسی ؟

شاید بهشت

بدون مزه سیب

چیزی کم داشت.

..................

عزیزم !

مجنون عوضی دیده ایی ؟

از امروز ببین.!