شمعی در باد

اشعار کوتاه

یک هایکو و چند کوتاه
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
 

 

زیر لنگه کفشی

گذر آرام سوسک

از کنار زندگی ...!

...........

رفته ایی و

کفشهایم

سخت هوس بیابان کرده اند.!

...................

ترا چه زیان

یک روز اگر

میهمان مطلب گرم دهانت شوم؟

...........

چه کرده ایی

که این روزها

زمین شناسان

احساس سنگ را ازمن میپرسند؟