شمعی در باد

اشعار کوتاه

بگو بامن
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
 

تو رفتی و شنیدم من

که میگفتی :

جدایی سهل و آسان است

خندیدی...

ومن افسوس میخوردم

که فردا را نفهمیدی

بگیر فردا میان ما

جدایی سایه اندازد

بگیر دوری دگر

نام تورا از روی لبهایم

ونامم را زلبهایت براندازد

ولی ای دوست بگو بامن

خیال یکدگر را ما

چه خواهیم کرد ؟