شمعی در باد

اشعار کوتاه

؟؟؟

به جستجوی تو

گوگل را هم زیر و رو کردم

کجایی ؟

که در دنیای مجازی هم

ردپایی از تو نیست!!!

---------------

سیب زمینی

نپرس

گناه از آدم بود

یا حوا

به من بگو

سیب چرا زمینی شد.؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/