شمعی در باد

اشعار کوتاه

 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

قلب مهربانم

 طاقت کشتن

ویروسهای کامپیوتر را هم ندارد !

 


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
 

 

دوره مجنون گذشته است

به دیوانگی های من

نگاه کن !

 

برف عاقدی

درختان شهر را

عروس کرد !

با این عجله

 دور خودش

ثانیه شمار ساعت ؟

 

نام ترا که می برم

پروانه ها

دور دهانم میچرخند


 
 
بگو بامن
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
 

تو رفتی و شنیدم من

که میگفتی :

جدایی سهل و آسان است

خندیدی...

ومن افسوس میخوردم

که فردا را نفهمیدی

بگیر فردا میان ما

جدایی سایه اندازد

بگیر دوری دگر

نام تورا از روی لبهایم

ونامم را زلبهایت براندازد

ولی ای دوست بگو بامن

خیال یکدگر را ما

چه خواهیم کرد ؟


 
 
؟
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
 

به جستجوی تو

گوگل را هم زیر و رو کردم

کجایی ؟؟؟

که در دنیای مجازی هم

رد پایی از تو نیست...!

-----------

سیب زمینی

نپرس

گناه از آدم بود

یا حوا

به من بگو

سیب چرا زمینی شد ؟


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

وجود من

ازخداست

کمال خداهم از وجود من !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

از آن روزی که رفتی

مردمک چشمانم

دعای باران میخوانند !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

ابر بارانش را دریغ کرد

اما چنار خشک هنوز

سایه ایی برای خفتن داشت !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

هیچکس نیاندیشید

بهار،

پاییز آدم برفی ست .!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

در حیرتم از کسانیکه

عزیزشان را

به خدایی که معتقد نیستند

میسپارند !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

من آدم برفی ام

و اگر بخواهی

چشمه ای میشوم برای آبتنی تو !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

گلوی من ایکاش

وسعت دلم را داشت

تا هیچگاه

دلتنگی های مرا

در شکستن بغضم نمی دیدی !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

به هفت آسمان هم نمیدهد

ستاره های چادر نمازش را

مادربزرگ !


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

زیتون میفروشند

این روزها

در بازارچه گیسوانت!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

به اندازه آنقدر که ندارمت

دوست میدارمت.!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

مستی نگاه تو

چهارده معصوم را

به گناه می کشاند!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

دنبال باران

 در کوچه ها نگرد

نزدیک چشمان من بنشین...!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

مادر بزرگ

فقط برایم این قسمت قصه را بگو

"غیر از خدا هیچ کی نبود."!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

زنبوران عسل

ازچشمانت

سراغ ملکه را میگیرند.!


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

 

من پخته ام

و متحیر از اینکه چرا

زمین گرسنه نمی شود

برای خوردنم.؟

 


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

 

میخواهم ببینمت

پیش از آنکه

چشمانم آب شوند

" آدم برفی"


 
 
؟
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

تبرها

بادسته های چوبی

قتل عام جنگل...؟


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

ای حوا بعد ازتو

هربدی که به ما گذشت

از آدم شدنمان بود...!

 

یول


 
 
 
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

 
 
انتخاب
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

یا پیشم بمان

یا خونم راگردن بگیر...


 
 
غیر ممکن
نویسنده : فرشید کیوانداریان - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
 

به هم نخواهیم رسید

اگرچه فاصله بین ما

همیشه یک نفر است !